VCC logo

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem, z.s.Platba členských příspěvků

POSLEDNÍ TERMÍN PRO ZAPLACENÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ZA ROK 2017 JE 28. 2. 2017 (platba převodem) NEBO 6. 3. 2017 V HOTOVOSTI NA SCHŮZI!!!

Členský příspěvek musí být zaplacen na bankovní účet klubu nejpozději do konce února a při platbě v hotovosti nejpozději na březnové členské schůzi, jinak členu, který v daném termínu členský příspěvek neuhradí, členství v klubu zaniká. Při platbě na bankovní účet klubu, vedený u ČSOB pod č. ú. 227726957/0300, jako variabilní symbol použijte prvních 6 čísel Vašeho rodného čísla (datum narození), např. 701231. Do zprávy pro příjemce pište své jméno. U platby za více členů do variabilního symbolu uveďte prvních 6 čísel rodného čísla plátce a do zprávy pro příjemce napište jména členů, kterých se platba týka.Kalendář akcí

Nejbližší schůze

Březnová schůze

 6. 3. 2017 od 18:00 v penzion Za Vodou, Poděbradova 2014, Dvůr Králové nad Labem, GPS 50°25'43.955"N...   více

Dubnová schůze

 3. 4. 2017 od 19:00 v penzion Za Vodou, Poděbradova 2014, Dvůr Králové nad Labem, GPS 50°25'43.955"N...   více


-