VCC logo

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem, z.s.

Postup přihlášení se k testování historického nebo silničního vozidla

 1. Vlastník historického nebo silničního vozidla, který žádá o testování, nemusí být členem klubu historických vozidel. 
 2. Seznámit se se „Zásadami VCC Dvůr Králové n. L. pro testování historických vozidel.
 3. Před samotným fyzickým procesem testování vyplnit "Žádost o provedení testování historického vozidla" v části uvedené pro vyplnění žadatelem (oddíl končí podpisem žadatele) dle "Postupu pro vyplňování Žádosti o provedení testování historického vozidla". V přílohách jsou též uvedeny vzory vyplněných žádostí: pro automobil, motocykl a motocykl s postranním vozíkem.
  Pozor: Před vyplněním "Žádosti o provedení testování historického vozidla" v elektronické podobě je nutné ji nejdříve uložit do svého počítače a následně otevřít v Adobe Reader, kde ji poté můžete vyplnit v probarvených polích. Po vyplnění ji v Adobe Reader uložte.
  Při vyplnění Žádosti v elektronické podobě a zasláním pomocí e-mailu, nemusí být Žádost podepsána.
 4. Vyhotovit vzor fotografií pro požadované testování dle druhu vozidla a uvedené specifikace.
 5. Vyplněnou žádost včetně vzoru fotografií a kopií podkladů k ověření uváděných skutečností jako např. Osvědčení o registraci vozidla část II. – Technický průkaz, Osvědčení o registraci vozidla část I. - ORV, Základní technický popis - ZTP apod., doručit e-mailem, osobně nebo poštou na níže uvedeno adresu a to před samotným procesem testování.
 6. Zarezervovat si termín testování dle "Rozpisu termínů testování".
 7. Po výše uvedených náležitostech vám bude potvrzen termín testování, ve kterém bude testování provedeno.
 8. Dostavit se s vozidlem v uvedený a potvrzený termín a čas k provedení testování na určené místo testování.
 9. Po testování a v případě kladného výsledku vám budou zajištěny podklady pro další postup řízení v závislosti na druhu testování.
 10. V případě dotazů k testování můžete využít naši e-mailovou adresu, nebo tel.