VCC logo

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem, z.s.

Postup přihlášení se k testování historického nebo silničního vozidla

Vlastník historického nebo silničního vozidla, který žádá o testování, nemusí být členem klubu historických vozidel.

Svůj požadavek na testování zaevidujte na vámi vybraný níže uvedený způsob:

Varianta a)

Prostřednictvím informačního systému FKHV ČR, který je uveřejněn na internetových stránkách - www.testovanihv.cz, kde svoji žádost dle návodu vyplněním potřebných údajů vytvoříte a odešlete na příslušný vybraný klub, který vám posléze, pokud vaši žádost bude akceptovat, a po splnění podmínek, klubových zásad pro testování a dle uveřejněných termínů, provede vlastní testování.

Varianta b)

Přímo na internetových stránkách našeho klubu – www.vcc.cz v sekci „Testování HV“ na uveřejněný termín v pravém sloupci „Nejbližší termíny“ vyplněním elektronického formuláře „Přihlášení se k testování“.

Dle varianty b) se vlastník vozidla při registraci řídí těmito zásadami:

Postup přihlášení

 1. Svůj požadavek na testování zaevidujte na vámi vybraný termín v pravém sloupci „Nejbližší termíny“ v sekci „Testování HV“.
 2. Při přihlášení na termín testování je nutné vyplnit elektronický formulář „Přihlášení na testování“ a provést tyto úkony:
  1. vyplnit v elektronické podobě novou „Žádost o provedení testování historického vozidla“.
   Návod pro vyplnění Žádosti:
   • po zobrazení Žádosti ji nejdříve uložte do svého počítače
   • uloženou Žádost poté otevřete, kde ji vyplňte v oddíle „Základní údaje o registraci“ a „Technický popis vozidla“. Nevyplňujte „Protokol o testování“ včetně symbolů ANO/NE na straně 3/4 a 4/4 Žádosti.
   • pro nové testování k vyplnění použijte „Postup pro vyplňování Žádosti o provedení testování historického vozidla“ a uveřejněné vyplněné vzory v „Souborech ke stažení“ v sekci „Testování HV“
   • k vyplnění Žádosti pro prodloužení testování použijte svoji kopii Žádosti, která Vám byla vydána při prvotním testování
   • po vyplnění si Žádost ve svém počítači opět uložte
  2. Vyplněnou Žádost včetně 2 ks fotografií (2x jako obrázek) z pohledů dle uvedené specifikace vložte do formuláře „Přihlášení na testování“ jako povinné soubory.
  3. Do položky „Další dokumentace“ vložte jako podklad k ověření uváděných údajů v Žádosti např. skeny Osvědčení o registraci vozidla část II. (Technický průkaz), Osvědčení o registraci vozidla část I. (ORV), Základní technický popis (ZTP), Technický list, Certifikate of title apod.
  4. Vyplněný formulář odešlete kliknutím na tlačítko „Přihlásit se“ a při úspěšné registraci vám e-mailem bude zasláno potvrzení o přihlášení.
 3. Po výše uvedených úkonech a přihlášení vám bude testovacím komisařem potvrzen termín, přesný čas a místo testování, kde bude testování provedeno.
 4. Dostavit se s vozidlem v uvedený a potvrzený termín a čas k provedení testování na určené místo testování s potřebným počtem a formátem fotografií dle předepsané specifikace včetně dokladů k ověření uvedených údajů v Žádosti a finanční hotovostí na úhradu poplatků za testování.
 5. Po testování a v případě kladného výsledku vám budou zajištěny podklady pro další postup řízení v závislosti na druhu testování.
 6. V případě dotazů k testování můžete využít e-mailovou adresu testovani(zavináč)vcc.cz, nebo tel. 737 249 566 popř. 604 876 122.