VCC logo

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem, z.s.

Postup výměny PHV

Pokud v PHV již není na straně č. 3 místo pro razítko ověřující informaci o platném testování po provedené pravidelné prohlídce HV, je třeba zažádat o vydání nového PHV na místně příslušném registračním místě, kde byl průkaz vydán.

Výměna je prováděna zdarma a je k ní potřeba:

  • Vyplněnou „Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu“ -  POZOR 1 list, oboustranná kopie!
  • Kopii původní „Žádosti o testování historického vozidla“ - k nahlédnutí
  • 2x foto jako na Žádosti, případně jiné dle stejného provedení
  • původní zelený PHV a ORV

Registrační místo pro Královéhradecký kraj je magistrát města Hradce Králové, odbor dopravy – pracoviště Čs. Armády 216, Hradec Králové, bývalá Gayerova kasárna, tel. 495707833.

Pracovní doba v pondělí a ve středu 7.30 až 17.00. Úterý a čtvrtek 7.30 až 14.00.