VCC logo

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem, z.s.

Únorová schůze - výroční konference

5. 2. 2024 od 18:00, HOTEL ZA VODOU, Poděbradova 2014, Dvůr Králové nad Labem

Výbor Veteran Car Clubu Dvůr Králové nad Labem z. s. si dovoluje pozvat členy klubu na výroční konferenci, která se koná dne 5. 2. 2024 od 18:00 v hotelu Za Vodou, Poděbradova 2014, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

Program výroční konference:

  1. Prezence a zahájení
  2. Volební a hlasovací řád, volební komise a návrhová komise
  3. Zpráva o činnosti klubu a finanční zpráva za rok 2023
  4. Zpráva Kontrolní komise za rok 2023
  5. Volba výboru klubu a schválení předsedy, volba členů kontrolní komise
  6. Přestávka
  7. Plán činnosti a finanční plán na rok 2024
  8. Různé
  9. Usnesení

Za výbor VCC Dvůr Králové n. L.

Pavel Šimek (předseda)