VCC logo

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem, z.s.

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem a jeho historie

Rok 1960 - svazarmovci tlačí jednu z královédvorských Bugatek do šrotu.Rok 1960 - svazarmovci "tlačí" jednu z královédvorských Bugatek do šrotu. Doba, kdy každý toužil po novém Spartaku.

Město Dvůr Králové nad Labem bylo vždy považováno za mekku motorismu a to již od doby založení samostatné Československé republiky a to díky překotně rozvíjejícímu se textilnímu průmyslu v našem městě a zejména majitelů těchto továren, kteří se snažili jít s dobou a pořizovali si ve své době nejmodernější motocykly a automobily. V našem městě jsme mohli vidět předválečné vozy světových značek jako Bugatti, Tatry, Lancie, Alfy Romeo a motocykly Indian, Brough Superior, Norton, Harley Davidson a podobně. I nastupující další generace byly vychovávány ve vztahu k motorismu a k jeho tradicím v našem městě.

Počátky historie našeho klubu se píší od roku 1973, kdy poprvé startovala posádka O. Prokop – D. Erlebach s Tatrou 57 sport v závodě 1000 mil československých. Tato úspěšná účast, kdy posádka obsadila čtvrté místo v kategorii, které ovšem mohlo být i výrazně lepší, pokud by nepřijeli do jedné z průjezdních kontrol paradoxně před časovým limitem, rozhýbala i ostatní majitele historických vozidel. Následovaly další soutěže i ostatních majitelů historických vozidel a vyvstala otázka, zda založíme vlastní klub, jelikož všude, kde jsme startovali a abychom byli do soutěže přijati, jsme se zapisovali pod Veteran Car Clubem Dvůr Králové nad Labem, ale žádný klub jsme oficiálně založený neměli. Postupem času se situace stávala stále více neudržitelnou a tak společně s dalšími příznivci z okolních měst jsme 18. ledna roku 1978 v restauraci „Labe“ ve Dvoře Králové n. L. oficiálně založili Veteran Car Club při ZO AMK Svazarmu Dvůr Králové nad Labem. Na ustavující schůzi se sešlo 27 zájemců o tuto činnost a předsedou klubu se stal Oldřich Prokop. Abychom podchytili další zájemce, hned jsme naplánovali vlastní soutěž historických vozidel. Vzhledem k tomu, že na jaře roku 1978 zemřel jeden z nejlepších československých závodníků, zasloužilý mistr sportu Antonín Vitvar, rodák z blízké Nové Paky, byla soutěž pojmenována jeho jménem. 1. září roku 1978 se na startu „Memoriálu Antonína Vitvara“ sjelo 37 historických automobilů. Mezi nimi s nejstarší Pragou Alfou z roku 1913 se své poslední soutěže zúčastnil i nestor veteránského hnutí ing. Kubíček. Jelikož A. Vitvar jezdil závodně automobily i motocykly, tak další námi pořádaná soutěž byla motocyklová. Po měsících příprav se 2. června 1979 sjelo do Dvora Králové n. L. 43 jezdců, aby bojovali o body, po jejichž sečtení bude znám mistr ČSR.

D.Erlebach a O.Prokop s Tatrou 57 sport  v závodě  1000 mil čsl.
Rok 1973 - D.Erlebach a O.Prokop s Tatrou 57 sport v závodě 1000 mil čsl.

Od roku 1981 jsme vystavovali veterány při velké výstavě drobného zvířectva v Žirči u Dvora Králové n. L. Tenkrát to byla velkolepá událost, na kterou návštěvníky přivážely autobusy z celého Československa. Díky tomu i na naši výstavu v prostoru koupaliště chodilo průměrně 6000 lidí, kteří mohli shlédnout jednu z největších výstav historických vozidel v republice. Tyto výstavy byly pořádány každoročně a to až do roku 1991, kdy se konal  poslední ročník chovatelské výstavy.

V roce 1988 se zpět do Dvora Králové n. L. přestěhoval agilní veteránista Luděk Erlebach. Tuto chvíli přivítal úřadující předseda klubu Olda Prokop, kterému příprava na závody, kterými se zabýval, zabírala stále více času a po desetiletém předsedování mu funkci předal. V té době jsme fungovali ještě pod Svazarmem (Svaz pro spolupráci s armádou), jelikož jiná možnost v éře komunismu nebyla možná. Později jsme byli jako sekce Autoklubu Dvůr Králové n. L. v AČR.

Protože jsme snili o vlastním rozhodování i o finanční správě klubu, která do této doby byla značně závislá na zaběhlé a zkostnatělé administrativě, rozhodli jsme se v rámci možností částečně osamostatnit. Proto v roce 1991 jsme vytvořili samostatný klub - Veterán Car Club v AČR. Autoklub ČR byl pro nás tradicí a pokračovatelem autoklubu z předválečných let, ve kterém byli účastni naši dědové a otcové, a zejména prvorepublikový znak AČR nám velmi lahodil.

Jarda Šír - veteránista tělem i duší se svým oblíbeným soutěžním motocyklem NEW HUDSON.
Jarda Šír - veteránista tělem i duší se svým oblíbeným soutěžním motocyklem New Hudson. Člověk, který se významnou měrou zasloužil o vznik VCC Dvůr Králové n. L.
Jičín 1983 - soutěž historických vozidel.
Jičín 1983 - soutěž historických vozidel. Početná ekipa členů našeho VCC s doprovodem. Ta drobotina sedící vpředu jsou dnes dospělými členy našeho klubu.

V roce 1994 jsme pod vedením Luďka Erlebacha uspořádali podzimní soutěž, dnes s již s tradičním názvem „Než vypustíme vodu z chladiče“. Z původní klubové soutěže se stala otevřená soutěž pro účastníky i z ostatních klubů v rámci kraje, ale později se rozšířila na účastníky nejen z celých Čech, ale i ze zahraničí. Tato rally je k velkému zájmu startujících, kdy se každoročně účastní cca 100 posádek v pěti kategoriích historických vozidel pořádána každoročně dodnes.

Kromě již tradičních akcí jsme se v roce 1997 přijali spolupořadatelství mezinárodního závodu historických závodních motocyklů, sidecarů a automobilů na obnoveném Královédvorském okruhu.

Ve vedení klubu se vystřídali i další významní její členové. V roce 1999 ujal na šestileté období Ivan Hlavatý. Po skončení jeho mandátu v roce 2005 byl zvolen za předsedu klubu Zdeněk Pištora. Pod jejich vedením se klub dále rozrůstal o další příznivce nejen z našeho města, ale i z blízkého a vzdáleného okolí.

Zlomovými roky se pro náš klub staly roky 2007 - 2008, kdy z důvodu nesouladu ve veteránském hnutí mezi spolky FKHV ČR a AVCC AČR, ve které jsme byli účastny jako pobočný spolek bez vlastní právní subjektivity a na důkaz našeho nesouhlasu s vedením a konáním AVCC AČR, jsme zrušili toto členství a přistoupili k založení spolku s vlastní právní osobností. Nový spolek byl registrován 28. 4. 2008 a stal se právním nástupcem klubu původního. K posílení naší činnosti a aktivit jsme se přihlásili do sdružení FKHV ČR - ANF FIVA.

Rok 2002 přehrada Les království u Dvora Králová n.L. - společné foto členů klubu.
Rok 2002 přehrada Les království u Dvora Králová n.L. - společné foto členů klubu.

V únoru roku 2009 byl za odstupujícího předsedu do vedení klubu zvolen jeden ze členů nové nastupující generace Pavel Šimek. Pod jeho vedením klub dále rozšiřuje svoji činnost a řadí se se svými 110 členy mezi jeden z největších a nejaktivnějších v kraji. V roce 2014 byl navržen jako zástupce FKHV ČR do Motocyklové komise FIVA za odstupujícího Jana Loučku a v loňském roce se za AVCC HK (Asociace veteran car clubů Královéhradecka) stal jedním z viceprezidentů FKHV.

Když se v roce 2012 zmínil Jan Loučka o možnosti pořádání světové motocyklové rally FIVA v České republice, bez sebemenšího zaváhání se náš klub k uspořádání této rally přihlásil. Považovali jsme toto rozhodnutí za vrchol naší spolkové činnosti, která proběhla ve dnech 22. - 26. června 2016 pořádáním FIVA WORLD MOTORCYCLE RALLY 2016 ve Dvoře Králové nad Labem.