VCC logo

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem, z.s.

Základní informace pro rok 2023

POZOR, od 1. 9. 2023 dochází ke změně v testování historických vozidel. V případě, že se testování uskutečnilo před 1. 9. 2023, je nutné podat žádost o registraci historického vozidla do 31. 8. 2023. Od září je nutný i protokol z STK!!!

Od 1. 9. 2023 získá vlastník historického vozidla (HV) zvláštní registrační značky (ZRZ) de facto ve třech krocích:

  1. absolvuje s HV klubové testování na historickou původnost a získa potvrzenou žádost o provedení testování historického vozidla s protokolem o testování (součást žádosti),
  2. v případě kladného výsledku testování na historickou původnost absolvuje s HV technickou prohlídku ve stanici technické kontroly (STK) a získá protokol o technické prohlídce historického vozidla,
  3. v případě kladného výsledku technické prohlídky podá žádost o registraci HV s potvrzenou žádostí o provedení testování historického vozidla (z 1. kroku) a s protokolem o technické prohlídce (z 2. kroku) a získá průkaz historického vozidla (PHV), osvědčšení o registraci vozidla (ORV) a ZRZ HV.

Od 1. 9. 2023 budou pravidelné prohlídky (prodlužování) probíhat de facto ve dvou krocích:

  1. vlastník absolvuje s HV na ZRZ pravidelnou prohlídku na historickou původnost (klubové testování), v případě kladného výsledku pověřený komisař vyznačí platnost testování do PHV,
  2. vlastník absolvuje s HV na ZRZ technickou prohlídku v STK, v případě kladného výsledku vyznačuje tento výsledek pracovník stanice technické kontroly do PHV.

Platnost testování bude 5 let.

Další informace, postupy a poplatky budou zveřejněny během září. 

Zákon č. 56/2001 Sb. - Zákon o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (§ 79a - § 79c).

Vyhláška č. 355/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.

Vyhláška č. 211/2018 Sb. - Vyhláška o technických prohlídkách vozide (§ 3, § 7a, příloha č. 2 - část 9, příloha č. 23).


!!! Níže jsou informace platné do 31. 8. 2023 !!!