VCC logo

Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem, z.s.

Základní informace pro rok 2020

Na základě vydaných nových podmínek FKHV ČR, která je ze zákona pověřena testováním historických a silničních vozidel, dochází k určitým změnám a povinnostem, které jsou sice bezprecedentní a nad rámec právních předpisů, ale kterými jsou testovací komisaři se povinni řídit, a které se bezprostředně dotýkají i vlastníků historických vozidel. Veškerá testování a pravidelné prohlídky lze provádět pouze prostřednictvím tzv. elektronického informačního systému FKHV ČR, do kterého se musí zaevidovat požadované údaje, což jsou naši testovací komisaři sice schopni zajistit, ale pouze za určitých podkladů dodaných od vlastníků vozidel a jejich souhlasu - viz níže.

Důležité upozornění:

Evidencí vašeho požadavku k Testování, nebo Pravidelné prohlídce, dáváte zároveň svůj souhlas k evidenci vámi vyplněných a poskytnutých osobních údajů vlastníka (provozovatele) a technických údajů o vozidle do elektronického informačního systému FKHV ČR. Zároveň tímto dáváte i svůj souhlas, že při samotném testování, a to nad rámec právních předpisů, budou testovacím komisařem pořízeny další fotografie vašeho vozidla, které FKHV ČR vyžaduje (výrobní číslo – VIN, motorový prostor, interiér, tachometr, původní TP nebo jiný doklad prokazující rok výroby).

Postup přihlášení se k testování nebo pravidelné prohlídce historického nebo silničního vozidla

Svůj požadavek můžete zaevidovat přímo na internetových stránkách našeho klubu – www.vcc.cz v sekci „Testování HV“ na uveřejněný termín v pravém sloupci „Termíny testování a pravidelných prohlídek“ Klikem na vybraný požadavek a jeho termín se vám otevře elektronický formulář „Přihlášení k testování“, který je třeba vyplnit a odeslat k registraci – více viz níže.